Vad är en studio? Och vad finns det för typer av studios? Är det någon skillnad? Detta svarar vi på. En studio är egentligen en arbetares eller en konstnärs arbetsrum. Den kan ha många olika syften, det kan vara för skådespeleri, målning, keramik, arkitektur, skulptur, träbearbetning, fotografering, grafisk design, animation, filmskapande, radio- eller tv produktionssändningar, skapa musik. Ja du ser en studio kan ha många syften. Termen studio används även för dansarna arbetsrum, vilket då kallas för dansstudio.

Vad är Produktionsstudior

Produktionsstudior är de studior som funkar som mittpunkt för produktion inom någon av konsterna; parallellt kan de också vara den finansiella och kommersiella enheten bakom sådana strävanden. Medan i radio- och tv-produktion studio är detta den plats där program och radioreklam och Tv-reklam spelas in för vidare distribution.

Vad är Fotografisk studio

En fotografisk studio är både en arbetsplats och fotografens företagskropp. Det är nämligen på denna yta som fotografen har utrymme för att ta, skriva ut, framkalla och duplicera fotografier.

Vad är Radiostudio

En radiostudio är ett rum där ett radioprogram eller program produceras, antingen för direktsändning eller för inspelning för en senare sändning. Rummet är ljudisolerat för att undvika att oönskat brus blandas in i sändningen.

Vad är Inspelningsstudio

En inspelningsstudio är en anläggning för ljudinspelning som i allmänhet består av minst två rum: studion eller liverummet och kontrollrummet, där ljudet från studion spelas in och manipuleras. De är utformade så att de har bra akustik och så att det blir bra isolering mellan rummen.

Vad är TV-studio

Vad är en Tv studio? En tv-studio är en installation där tv- eller videoproduktioner äger rum, för direktsänd tv, för inspelning av videoband eller för anskaffning av råmaterial för efterproduktion. Designen av en studio påminner om, och härstammar från, filmstudior, med några modifikationer för de skilda kraven för tv-produktion. En proffsig tv-studio har generellt flera rum, som hålls åtskilda av buller- och praktiska skäl.